วันพุธที่ 8 กันยายน พ.ศ. 2553

ไร้หัวข้อ

เหตุการณ์ต่างๆไหลเวียนเปลี่ยนไป ตามกาลเวลา

เพียงแค่ เราจะมองมันชัดเจนมากเพียงใด

เรื่องบางเรื่องหาก ไม่ได้เกิดจากตัวท่านเอง

ก็อย่ารับรู้จะดีกว่า

เพราะมันคือเสียงของ หอย ปู ปลา

ไม่ได้แปลว่า ปล่อยให้ หอย ปู ปลา เข้าใจผิด

เพียงไม่คิดจะแก้ไขมัน เพราะ หอย ปู ปลา ไม่มีสมองพอ ที่จะรับรู้

ว่าอะไรคือความจริง

รู้รึยังว่าอะไร เท็จ อะไร จริง เพียงแค่เชื่อในสิ่งที่ตนเชื่อ โดยไม่มองความจริง

หอย ปู ปลา มักมีความเชื่อว่า ตนเองถูกเสมอ และ เชื่อมั่นในความคิดของตนมาก

หอย ปู ปลา มััก ไม่เข้าใจเรื่องราว เพียงแค่อยากจะแสดงพลังด้วย เฉยๆ

สุดท้าย

หอย ปู ปลา ก็ยังเป็น หอย ปู ปลา